Специалната версия на логото с 22 линии е създадена с цел да служи като чисто декоративен графичен фонов елемент. Той може да „обгръща” продукти или хора в снимки. Символът с 22 линии никога не се използва като част от логото.