Иконите на Мтел са специално разработени, така че да съответстват на цялостната графична система на бранда и допринасят към неговата уникалност.