Тази секция е предназначена за нашите партньори, които биха искали да използват нашето лого в обща комуникация с друг бранд. Тук даваме общи насоки за това по какъв начин нашето лого се комбинира с други брандове.

В случай че имате въпроси, на които не откривате отговорите тук, отдел „Управление на бранда Мтел“ с удоволствие ще отговори на всяко запитване.

Пишете ни на brand@mobiltel.bg

Съвместен брандинг с равностойно участие

Разстоянието между логото на Мтел и партньорското лого, както и всички останали елементи от дизайна, обграждащи логото ни, трябва да бъде височината на „tel“, нанесена спрямо разделителната линия.

partners2

Взаимодействие с други брандове

Когато имаме много съвместно съществуващи елементи , минималното пространство трябва да бъде двойно, за да защитим ефекта на Мтел логото.

partners3