Логото е съставено от 2 елемента: Мтел символ и текстова част.

Докато символът може да бъде използван самостоятелно, то текстовата част не трябва да бъде употребявана без символа.

Създадохме различни алтернативни варианти на логото, които осигуряват четливост, дори и в ограничено графично пространство.

Размери

Мтел логото е изградено с фиксирана връзка между символа и текстовата част. Взаимодействието и пропорциите на тези елементи не трябва да бъдат променяни или преначертавани.

Разстоянието между символа и текстовата част е равна на ширината на вертикалната част на "t".

Варианти за размера

Има различни версии на нашето лого в зависимост от използвания размер. Тези опции са създадени, за да съхранят приемствеността и четливостта на логото.

„Зона Въздух”

Празното пространство около логото не позволява на други елементи да го притискат. Ние наричаме това „ Зона въздух”. Тя гарантира, че логото е изобразено по четлив и последователен начин.

„Зона въздух” се калкулира от височината на думата ‘tel’ в логото, която се използва за преценка на размера на необходимото празно пространство около логото.

Какво не бива да правим?

  • Моля, не използвай различни цветове.
  • Моля, не използвай светлосенки или други подобни ефекти.
  • Моля, не слагай логото в рамки или съдове.
  • Моля, не прави схематични версии на логото.
  • Моля, не изкривявай логото.
  • Моля, не променяй символа и текстовата част.
  • Моля, не разтягай логото.
  • Моля, не променяй пространството между буквите в текстовата част.
  • Моля, не променяй конфигурацията на логото.
  • Моля, не извличай нови имена от логото.